ĐỊA CHỈ CHÙA VIỆT NAM TẠI HOA KỲ
(source: www.quangduc.com)


Chùa A Di Ðà
Thượng Tọa Thích Trí Viên
3502 W. Walsh Pl Denver,
CO 80319
Tel: (303) 936 7499

 

Chùa A Di Ðà
Ni Sư Thích Nữ Như Ngọc
14042 Swan St
Westminster, CA 92683
Tel: (714) 890 0628

 

Chùa An Bằng
5400 W. Kentucky Ave
Lakewood, CO 80226
Tel: (303) 936 1739


Chùa An Lạc
Ni Sư Thích Nữ Nguyên Thanh
1647 E. San Femando St
San Jose, CA 95116
Tel: (408) 254 1710


An Tường Tự Viện
Thượng Tọa Thích Thanh An &
Thượng Tọa Thích Thiện Tường
682-28 th St
Oakland, CA 94609
Tel: (510) 444 5218


Chùa Bảo Ân
Sư Cô Thích Nữ Liễu Hà
5788 Apopka Vineland Rd
Oriando, FL 32818
Tel: (407) 295 7846


Chùa Bảo Pháp
Thượng Tọa Thích Viên Lý
9447 Old San Gabriel
Canynon Rd
Azusa, CA 91702
Tel: (626) 812 0152


Chùa Bảo Quang
Thượng Tọa Thích Quảng Thanh
713 N. Newhope St.
Santa Ana, CA 92703
Tel: (714) 554 1286/(714) 554 1287


Chùa Bảo Tịnh
Thượng Tọa Thích Nguyên Ðạt
2406 Marine Ave
Gardena, CA 90249
Tel: (310) 516 1522


Chùa Bát Nhã
Thượng Tọa Thích Nguyên Trí
803 S. Sullivan St
Santa Ana, CA 92704
Tel: (714) 571 0473


Chùa Bồ Ðề
HộI Phật Giáo Thân Hữu
4341 Field St
New Orleans, LA 70114
Tel: (504) 392 0327


Bửu Hưng Tu Viện
Tỳ Kheo Thích Trí Thể
17808 Ne 18 Th St
Vancouver, WA 98684
Tel: (360) 256 9550


Chùa Bửu Môn
Thượng Tọa Thích Huyền Việt
2701 Procter St
Port Arthur, TX 77640
Tel: (409) 982 9319


Niệm Phật Ðường Bửu Quang
Thượng Tọa Thích Thiện Huyền
5157 S. Hydrallie Ave
Wichita, KS 67216
Tel: (316) 529 3792


Chùa Chánh Giác
9080 Adams St
Bayou La Batre, AL 36509
Tel: (334) 824 7048


Tu Viện  Chơn Không
Thượng Tọa Thích Thông Hải
1105 Hind Luka Dr
Honolulu, HL 96821
Tel: (808) 373 4608


Chùa Cổ Lâm
Thượng Tọa Thích Nguyên An
3503 S. Graham St
Seattle, WA 98118
Tel: (206) 723 4741


Chùa Di Ðà
916 S. Berendo St
Los Angeles, CA 90006
Tel: (213) 480 8770


Chùa Diệu Pháp
Thượng Tọa Thích Viên Lý
424 S. Ramona Ave
Monterey Park, CA 91754
Tel: (626) 288 5359


Chùa Diệu Pháp
Thượng Tọa Thích Viên Lý
311 E. Mission Road
San Gabriel, CA 91776
Tel. (626) 614 0566


Chùa Diệu Quang
Ni Sư Thích Nữ Diệu Từ
9229 Elder Greek Rd
Sacramento, CA 95829
Tel: (916) 381 4360


Chùa Diệu Quang
Ni Sư Thích Nữ Diệu Từ
3602 W. Fifth St
Santa Ana, CA 92703
Tel: (714) 554 9588


Chùa Duyên Giác
Thượng Tọa Thích Thiện Tâm
97 Foss Ave
San Jose, CA 95116
Tel: (408) 926 9256


Chùa Dược Sư
Ni Sư Thích Nữ Như Hòa
11111 Magnolia Bld
Garden Grove, CA 92641
Tel: (714) 638 4128


Chùa Ðại Nhật Như Lai
Thượng Tọa Thích Thông Ðạt
585 Fenton St
San Jose, CA 95127
Tel: (408) 926 1998

 

 

Chùa Ðạo Quang
Thượng Tọa Thích Tịnh Ðức
3522 N. Garland Ave
Garland, TX 75040
Tel: (972) 414 7345


Chùa Ðông Hưng
Ðại Ðức Thích Minh Ðạo
8665    California Ave
Riverside, CA 92504
Tel: (909) 359 4588


Chùa Ðông Lâm
10022 Westview Dr
Houston, TX 77055
Tel: (713) 647 7460


Chùa Ðức Viên
Sư Cô Thích Nữ Diệu Phước
2420-2440 Mc Laughlin Ave
San Jose, CA 95121
Tel: (408) 993 9158


Chùa Giác Hoàng
Hòa Thượng Thích Thanh Ðạm
5401 NW-16 th St
Washington, DC 20011
Tel: (202) 829 2423


Chùa Giác Lâm
Ni Sư Thích Nữ Minh Tâm
131 Nyack Ave
Lans Downe, PA 19050
Tel: (610) 626 8499


Chùa Giác Minh
Hòa Thượng Thích Thanh Cát
763 Donohoe St
El Palo Alto, CA 94303
Tel: (415) 325 7353


Chùa Giác Quang
Thượng Tọa Thích Nguyên Tâm
516 SE 17 th St
Oklahoma City, OK 73129
Tel: (405) 636 1845

 

 

Chùa Hải Ấn
Thượng Tọa Thích Trí Hoàng
255 Cherry St
New Britain, CT 06051
Tel: (860) 612 0077

 


Trung Tâm PG Hayward
Thượng Tọa Thích Từ Lực
27878 Calaroga Ave
Hayward, CA 94545
Tel: (510) 732 0728


Chùa Hoa Nghiêm
Tỳ Kheo Thích Kiến Khai
9105 Backlick Rd
Fort Belvioir, VA 22060
Tel: (703) 781 4306


Chùa Huệ Quang
Thượng Tọa Thích Minh Mẫn
4918 W. Westminster Ave
Santa Ana, CA 92703
Tel: (714) 530 9249


Chùa Hương Tích
Thượng Tọa Thích Nhật Minh
4821 W. 5 th St
Santa Ana, CA 92703
Tel: (714) 554 7837

 

 

Tu Viện Kim Cang
Thượng Tọa Thích Hạnh Ðạt
4771 Browns Mill Rd
Atlanta, GA 30038
Tel: (770) 322 0712

 


Chùa Kim Quang
Hòa Thượng Thích Thiện Trì
3119 Alta Arden Expressway
Sacramendo, CA 95825
Tel: (916) 481 8781

 


Tu Viện Kim Sơn
Thượng Tọa Thích Tịnh Từ
574 Summit Rd
Walsonville, CA 95076
Tel: (408) 848 1541

 

 

Kim Thiền Tự
7815 Steddom Dr
San Gabriel, CA 91770
Tel: (626) 534 7263

 


Chùa Kỳ Viên
Hòa Thượng Thích Kim Triệu
1400 Madison St
NW Washington, DC 20011
Tel: (202) 882 6054

 

 

Chùa Liên Hoa
Hòa Thượng Thích Pháp Nhẫn
2014 Rose St
Irving, TX 75061
Tel: (214) 445 1646


Chùa Liên Hoa
Hòa Thượng Thích Chơn Thành
9561 Bixby Ave
Garden Grove, CA 92641
Tel: (714) 636 7725

 

 

Chùa Liên Hoa
1211 NE Wilson St
Olymbia, WA 98506
Tel: (360) 352 7109

 

 

Chùa Liên Hoa
Ðại Ðức Thích Chân Hỷ
Ðại Ðức Thích Chân Văn
6505 Lake Dr
Charlotte, NC 28215
Tel: (704) 537 1126

 

 

Linh Thứu Thiền Tự
Sư cô Thích Nữ Như Tâm

2312 Overland Rd
Boise,Idaho 83705
Tel: 208) 343-9322

 


Tịnh Thất Linh Quang
Sư Cô Thích Nữ Hiếu Ðức
821 Rigde Rd (563 HWY)
Telford, PA 18969-1528
Tel: (215) 234 0930

 

 

Chùa Linh Sơn
Thượng Tọa Thích Trí Hụê
13506 Ann Louise St
Houston, TX 77086
Tel: (713) 999 1623

 

 

Tu Viện Linh Sơn
Ðại Ðức Thích Trí Ðạt
8 Church St
Stanhope, NJ 07874
Tel: (201) 347 2482

 

 

Chùa Linh Sơn
Thượng Tọa Thích Trí Hụê
19904 Apple Spring Dr
Leander, TX 78641
Tel: (512) 259 2615

 

 

Chùa Linh Sơn
ÐạI Ðức Thích Linh Ðạt
2424 NE Rogue River Dr
Belmont, MI 49306
Tel: (616) 363 3038

 

 

Chùa Linh Sơn
Thượng Tọa Thích Trí Hải
98-847 Lliee St
Alea, H I 96701
Tel: (808) 488 3425

 

 

Chùa Linh Sơn
Thượng Tọa Thích Trí Thiền
2535 SE 118 th Ave
Portland, OR 97266
Tel: (503) 760 9283

 

 

Chùa Long Vân
6021 Comelia Ave
Orlando, FL 32807
Tel: (407) 273 4429

 

 

Tu Viện Lộc Uyển
Ðại Ðức Thích Pháp Dung
2499 Melru Ln
Escondido, CA 92026
Tel: (760) 291 1028

 


Tịnh Xá Minh Ðăng Quang
Ðại Ðức Thích Minh Ẩn
1006 NE Albert St
Portland, OR 97211
Tel: (503) 288 9819

 

 

Tịnh Xá Minh Ðăng Quang
Hòa Thượng Thích Giác Nhiên
5607 Town N. County Blvd
Tampa, FL 33615
Tel: (813) 885 9385

 

 

Tịnh Xá Minh Ðăng Quang
Hòa Thượng Thích Giác Nhiên
8752 Westminster Blvd
Westminster, CA 92683-9937
Tel: (714) 895 1218

 

 

Chùa Nam Quang
Ðại Ðức Thích Chân Lý
3337 NE 148 Ave
Portland, OR 97230
Tel: (503) 254 0875

 

 

Chùa Như Lai
Hòa Thượng Thích Chánh Lạc
2540 W. Lliff Ave
Denver, CO 80219
Tel: (303) 936 4530

 

 

Như Lai Thiền Tự
Thượng Tọa Thích Minh Hồi
3340-3342 Central Ave
San Diego, CA 92105
Tel: (619) 563 5817

 

 

Pháp Duyên Tịnh Xá
Hòa Thượng Thích Giác Lượng
766 S.2 Nd St
San Jose, CA 92112
Tel: (408) 295 2436

 

 

Chùa Pháp Hoa
Thượng Tọa Thích Tâm Thọ
202 Cherry St
Columbia, PA 17512
Tel: (215) 684 4301

 

 

Chùa Pháp Luân
Thượng Tọa Thích Giác Ðẳng
13913 S. Post Oak Rd
Houston, TX 77045
Tel: (713) 433 4364

 

 

Chùa Pháp Quang
Thượng Tọa Thích Trí Hiền
1004 Small St
Grand Prairie, TX 75050
Tel: (214) 264 1285

 

 

Chùa Pháp Vân
Thượng Tọa Thích Chơn Trí
850 W. Phillipps Blvd
Pomona, CA 91766
Tel: (909) 622 0814

 

 

Tu Viện Pháp Vương
Thượng Tọa Thích Vân Ðàm
3418 Annandale Rd
Falls Church, VA 22042
Tel: (703) 573 9633

 

 

Chùa Phật Ân
475 Minesota Ave, Market Pl
Roseville, MN 55113
Tel: (651) 482 7990

 

 

Chùa Phật Bảo
1495 E. Prospect Ave
Des Plaines, IL 60018
Tel: (847) 827 4599

 

 

Chùa Phật Ðà
Thượng Tọa Thích Nguyên Siêu
8606 Hillery Dr
San Diego, CA 92129
Tel: (858) 635 54647

 

 

Chùa Phật Giáo Việt Nam
Hòa Thượng Thích Mãn Giác
863-865 S. Berendo St
Los Angeles, CA 90005
Tel: (213) 384 9638/ 386-6174

 

 

Chùa Phật Giáo Việt Nam
Thượng Tọa Thích Minh Chiếu
1651 S. King St
Seattle, WA 98144
Tel: (206) 323 2269

 

 

Hội Phật Giáo VN Lâm Tỳ Ni
79 Margin St
Lawrance, MA 01841
Tel: (508) 975 3874

 

 

Chùa Phật Quang
Ðại Ðức Thích Chơn Nguyên
701 Arizona St
Houston, TX 77587
Tel: (713) 946 5490

 

 

Chùa Phật Tổ
Thượng Tọa Thích Thiện Long
905 Orange Ave
Long Beach, CA 90813
Tel: (562) 599 5100

 

 

Phật Học Viện Quốc Tế
Hòa Thượng Thích Ðức Niệm
9250 Columbus Ave
North Hill, CA 91343
Tel: (818) 893 5317

 

 

Chùa Phổ Hiền
Ðại Ðức Thích Chơn Thái
1614 White Ave
Kansas City, MO 64126
Tel: (816) 241 1092

 

 

Chùa Phổ Hiền
Thích Nữ Như Tâm
96 Dewey St
Worcester, MA 01610
Tel: (508) 755 7817

 

 

Chùa Phước Huệ
2600 SW 64 th Ave
Miami, FL 33155
Tel: (305) 662 8052

 

 

Phước Huệ Ðạo Tràng
Hòa Thượng Thích Phước Bổn
11423 Lower Azusa Rd
El Monte, CA 91732
Tel: (626) 444 7588

 

 

Chùa Phước Long
14091 Hope St
Garden Grove, CA 92843
Tel: (714) 638 3981
Chùa Phước Long
Thượng Tọa Thích Minh Đức
1222 Fairfield Ave
Bridgeport, CT 06605. USA
Tel & Fax: 1. 203. 366 3477
Email: phuoclongtemple@msn.com

 

 


Chùa Quan Âm
Thích Nữ Chân Phước & Chân Kim
3033 W. Leeward Ave
Los Angeles, CA 90005
Tel: (213) 386 9289

 

 

Chùa Quan Âm
8016 Barkley # B 423
Houston, TX 77017
Tel: (713) 643 1832

 

 

Chùa Quang Minh
Thượng Tọa Thích Thiện Thanh
1168 SE Benteen Ave
Atlanta, GA 30312
Tel: (404) 624 9782

 


Chùa Quang Minh
Ðại Ðức Thích Minh Hạnh
4429 N. Damen Ave
Chicago, IL 60625
Tel: (773) 275 6859

 


Chùa Quang Nghiêm
Thượng Tọa Thích Minh Ðạt
2294 N. Fremon St
Stockton, CA 95205
Tel: (209) 941 4991

 


Chùa Quang Thiện
Thượng Tọa Thích Minh Dung
704 E. “E” St
Ontario, CA 91764
Tel: (334) 824 7048

 

 

Chùa Quảng Ðức
Thượng Tọa Thích Pháp Châu
380 S. 22th St
San Jose, CA 95116
Tel: (408) 286 8380

 

 

Chùa Tam Bảo
Ðại Ðức Thích Tâm Quang
2459 S. Elm Ave
Fresno, CA 93706
Tel: (209) 264 2728

 

 

Chùa Tam Bảo
16933 E. 21th St
Tulsa, OK 74134
Tel: (918) 438 0714

 

 

Chùa Thập Phương
22222 Andrews Ave
Bronx, NY 10453
Tel: (212) 933 4132

 

 

Niệm Phật Ðường Thiên Ân
Ðại Ðức Thích Phổ Thuận
10009 University Ave N.E
Blaine, MN 55434
Tel: (763) 780 4380

 

 

Thích Ca Thiền Viện
15950 Winsters Lane
Riverside, CA 92504
Tel: (909) 780 5249

 

 

Chùa Thôn Yên
Ðại Ðức Thích Chủng Thiện
726 W. Baseline
Phoenix, AZ 85041
Tel: (602) 305 9115

 

 

Chùa Thường Quang
142 Hinkle Ave
Columbus, OH 43207
Tel: (614) 445 7503

 

 

Chùa Trúc Lâm Yên Tử
Thượng Tọa Thích Minh Nguyện
1924 W. 2 nd St
Santa Ana, CA 92703
Tel: (714) 834 0250

 

 

Chùa Từ Bi
Hội Thân Hữu Phật Tử
7124 Calumet St
Baton Rouge, LA 70805
Tel: (504) 357 9935

 


Tổ Ðình Từ Ðàm Hải Ngoại
Thượng Tọa Thích Tín Nghĩa
615 N. Gilbert Rd
Irving, TX 75061-6240
Tel: (972) 986 1019

 

 

Chùa Từ Quang
Thượng Tọa Thích Tịnh Từ
& Ðại Ðức Thích Hạnh Tuấn
243 –245 Duboce Ave
San Francisco, CA 94103
Tel: (415) 431 1322

 

 

Chùa Từ Hiếu
Ðại Ðức Thích Thiện Duyên
674 Fillmore Ave
Buffalo, NY 14212
Tel: (716) 892 6839

 

 

Tu Viện Tường Vân
40174 Braddock Rd
Aldie, VA 20105
Tel: (703) 327 5256

 

 

Chùa Vạn Hạnh
Ðại Ðức Thích Hằng Hiển
8617 Fanita Dr
Santee, CA 92071
Tel: (619) 448 1144

 

 

Trung Tâm Vạn Hạnh
Thượng Tọa Thích Trí Tụê
7605 Bull Run Dr
Centrelville, VA 20121
Tel: (703) 968 8460

 

 

Chùa Ðức Viên
2420 Mc Laughlin Ave
San Jose, CA  95121
408-993-9158
www.ducvien.org
email: chua.ducvien@sbcglobal.net

 

 

Chùa Viên Giác
Hòa Thượng Thích Trí Hòa
5101 NE 36 th St
Oklahoma City, OK 73121
Tel: (405) 424 0264

 

 

Chùa Viên Minh
Ð. H. Quảng Tiến
5234 Bulwer Ave
Saint Louis, MO 63147
Tel: (314) 291 8351

 

 

Tịnh Thất Viên Minh
14429 Colgate St
San Leandro, CA 94579
Tel: (510) 895 8353

 

 

Chùa Việt Nam
Ðại Ðức Thích Chân Tôn
2302 N. 47 th Ave
Phoenix, AZ 85035
Tel: (602) 278 8039

 

 

Chùa Việt Nam
Thượng Tọa Thích Pháp Châu
12292 Magnolia St
Garden Grove, CA 92641
Tel: (714) 534 7263

 

 

Chùa Việt Nam
Thượng Tọa Thích Nguyên Hạnh
10002 Synott Rd
Sugarland, TX 77478
Tel: (281) 575 0910

 

 

Chùa Việt Nam
68 Bradeen St
Roslindale, MA 02131
Tel: (616) 325 9521

 

 

Chùa Vĩnh Nghiêm
Thượng Tọa Thích Minh Thông
1476-1478 S. Reservoir St
Pomona, CA 91766
Tel: (909) 620 7041

 

 

Chùa Xá Lợi
Ni Sư Thích Như Nguyện
2751 Del Mar Ave
Rosemead, CA 91770
Tel: (626) 572 0389

 

 

Tu Viện Hoa Nghiêm
TT. Thích Pháp Tánh
3222W 1st Street,
Santa Ana,  CA 92703
Tel/Fax (714) 775-6799

 

 

Chùa An Tâm Thoát Khổ
Sư bà Diệu Tín

4267 # 9  44th Street
San Diego CA. 92115-USA
Tel.(619)269-2820
(619)739-1840
Email: antamthoatkho@yahoo.com